ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΑΜΑ

Αποστολή μας να βελτιώσουμε την υγεία των μελών μας, να αναπτύξουμε την σωματική και φυσική τους κατάσταση. Να κάνουν την άσκηση τρόπο ζωής!


Όραμα μας τα My Gym Fitness Clubs να γίνουν συνώνυμο του fitness στην Ελλάδα